Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Üdvözöljük a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat oldalán!

A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember 1-jén jött létre Csongrád megye 8 pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézménye integrációjával. A pedagógiai szakszolgálati rendszer átalakításának az volt a célja, hogy az egységes szakmai elvárások mentén kialakított minőségi szolgáltatások elérhetővé váljanak minden gyermek, fiatal számára. Intézményünk a megyei szakértői bizottsági feladatot ellátó székhelyintézményből és 7, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Makón, Mórahalmon, Szegeden és Szentesen elhelyezkedő tagintézményből áll. Ellátásuk lefedi Csongrád megye teljes területét. Tagintézményeinkben elérhető valamennyi pedagógiai szakszolgálati ellátás, melyek a következők:
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, • szakértői bizottsági tevékenység, • nevelési tanácsadás, • logopédiai ellátás, • továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, • konduktív pedagógiai ellátás, • gyógytestnevelés, • iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Fennállásunk óta intézményünk ágazatokon átnyúló, kiterjedt kapcsolati hálót hozott létre azért, hogy az érintett gyermekek minél korábban megkaphassák a fejlődésüket segítő támogatásokat. Szolgáltatásainkat igyekszünk a családok és a partnerintézmények igényeihez illeszkedően magas szakmai színvonalon biztosítani. Munkatársaink, gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, gyógytestnevelők, konduktorok, fejlesztő pedagógusok, gyógytornászok és a gyermekpszichiáterünk barátságos környezetben várják a fejlődési, tanulási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekeket és családjaikat, koordinálják a különböző tehetséggondozó programokat. Pályaválasztási tanácsadóink a megfelelő iskola, szakma kiválasztásához nyújtanak segítséget.

Sorsszínező

Fél év nagyon izgalmas, inspiráló és sok élménnyel teli időszak után lezárult a Nemzeti Tehetség Program támogatásával megvalósuló „Sorsszínező” című tehetséggondozó programunk. Programunk a szín, mint sokféleség szimbóluma mentén alakította ki a 6 tehetségfejlesztő csoport munkáját. Szegeden vizuális, Csongrádon zenei és sport, Makón textilművészeti, Szentesen népművészeti, és Mórahalmon digitális képi technikák alkalmazásával bontakozhatott ki 33, köztük 10 sajátos nevelési igényű, gyermek tehetsége. A résztvevő tanulók visszajelzést kaptak magukról társaiktól és a csoportvezetőktől, újszerű módon, mellyel tehetségeiket tapasztalták meg, nem a problémáikat, hátrányaikat. Az önismereti központú foglalkozások és a közös tábor során új művészeti technikákat, többféle tehetségterületet érintő alkotótevékenységeket próbálhattak ki, együttműködéssel sikert jelentő alkotásokat hoztak létre.

TOVÁBB

Bújj bele a bőrömbe!

Az utóbbi 10-15 év alatt egyre elfogadottabbá vált mind a pedagógusok, mind a társadalom részéről, hogy az iskolában gyengébben teljesítő, nehezebben olvasó, író, számoló gyerekek nem gyengébb képességűek, illetve nem „akaratgyengeség”-ből tanulnak rosszabbul, hanem problémájuk mögött kimutatható eltérő fejlődésmenetük. Ezzel a nézettel gyakorlatilag lekerült a gyerekekről az őket hibáztató szemlélet, és teret kaphatott a segítségükre kidolgozott módszerek elterjedése.

TOVÁBB