Makó

Intézmény bemutatása

Csongrád-Csanád Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Makói Tagintézménye
Cím: 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.
Telefonszám: 62/212-855
E-mail cím: csmpsz.mako@gmail.com
Honlap: www.csmpsz.hu
Facebook: MAKÓ
Tagintézmény-vezető: Koczkás Anikó
Tagintézményvezető-helyettes: Varga Edit

Az intézmény ellátási körzetébe tartozó települések: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádpalota, Csanádalberti, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Kövegy, Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros

Intézményünk bemutatása

2013 szeptemberétől a 15/2013 EMMI rendelet értelmében Makón is létrejött a pedagógiai szakszolgálat, a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat egyik tagintézményeként. Jellegzetesen egy szegregált iskola épületében, a Vásárhelyi utca 1-3. szám alatt működünk; az épület elmaradó infrastruktúrája nehezíti munkánkat.

Minden szakszolgálati feladatot ellátunk a járás településein. Szolgáltatásaink nem kizárólag ambulanciánkon, hanem az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az érintett gyermekek/tanulók saját intézményében, a térség 14 településén elérhetők.

Nagy hangsúlyt fektetünk a magas színvonalú szakmai munkára, az értékek megőrzésére, illetve arra, hogy a térség tanulói megkapják azokat a speciális támogatási formákat, melyek ellátása feladatkörünkbe tartozik.

Valamennyi szakemberünk számára fontos a gyermekek/tanulók beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségének feltárása, a korai intervenció és az optimális, időben történő, személyre szabott segítségnyújtás. Nélkülözhetetlennek érezzük a team munkát, melynek során egy-egy problémát több szakterület nézőpontjából ismerünk meg. A különböző szakmák speciális eszköztárával egyidejűleg tudunk beavatkozni a minél eredményesebb támogatás, ellátás érdekében.

Lényegesnek tartjuk az állandó fejlődést, önképzést, újabb terápiás eljárások elsajátítását, alternatív módszerek alkalmazását. A segítő, empátiás odafordulás mellett folyamatos szakmai megújulásunk biztosítja, hogy hatékonyan járulhassunk hozzá a térségünkben élő gyermekek/tanulók testi, szellemi és lelki jóllétéhez, fejlődéséhez.